czwartek, 7 maja 2009

2. Projekt edukacjny Cultural GamesProjekt edukacyjny powstał z potrzeby chwili.


Moje dzieciaki są bardzo żywe - jak wszystkie dzieciaki świata - czas na przerwach spędzają w bardzo różny sposób: podskakują, wykrzykują, bawią się zabawkami, rozmawiają, kłócą się, biegają, grają w "dziadzia" itd...
Postanowiłam nauczyć nasze dzieci różnych gier, w jakie grają rówieśnicy z Europy, a oni pokażą innym w jakie ciekawe zabawy bawimy się w Polsce.
W jaki sposób możemy poznać ciekawe gry, a także nauczyć innych naszych zabaw?

Oto odpowiedź.


Poprzez e-Twinning.

E-Twinning to długofalowa wirtualna współpraca bliźniaczych szkół europejskich, to ich wspólne przedsięwzięcia oparte na wykorzystaniu łączy internetowych do wymiany doświadczeń pomiędzy dwoma nauczycielami lub ich zespołami, zespołami przedmiotowymi, bibliotekarzami lub dyrektorami. Uczniowie pracując nad wspólnym projektem ćwiczą umiejętności językowe i lepiej poznają swoje środowiska i kultury.

Nasz projekt nosi tytuł "Cultural games" - jesteśmy w trakcie jego realizacji, a efekty naszej pracy przedstawimy niebawem.

Oto nasz certfikat udziału:


http://desktop.etwinning.net/library/desktop/pdf/label/etw_certificate_13881_en.pdf

Przestawiliśmy już Polskę i naszą Łódź:

http://www.slide.com/r/2jNf-odq0z858GE_ObgKmR_LX6o2E2iC

http://culturalgamesetwinningproject.blogspot.com/2009/04/my-odz.html

Czas na przedstawienie szkoły i klasy:

http://culturalgamesetwinningproject.blogspot.com/

A niebawem przedstawimy nasze gry.

Have a look:
Game nr 1:

http://culturalgamesetwinningproject.blogspot.com/2009/05/game-nr-1-from-poland-geese-geese-back.html

Game nr 2:

http://culturalgamesetwinningproject.blogspot.com/2009/05/game-nr-2-from-poland-hello-king-ping.html

Game nr 3:

http://culturalgamesetwinningproject.blogspot.com/2009/05/game-nr-3-from-poland-old-bear-sleeps.html

Game nr 4

http://culturalgamesetwinningproject.blogspot.com/2009/05/game-nr-4-from-pland-skipping-rope-in.html

Game nr 5

http://culturalgamesetwinningproject.blogspot.com/2009/05/game-nr-5-from-poland-tag-dziadzia.html

Game nr 6

http://culturalgamesetwinningproject.blogspot.com/2009/05/game-nr-6-from-poland-knuckles.html

Game nr 7

http://culturalgamesetwinningproject.blogspot.com/2009/05/game-nr-7-from-poland-tomato.html


========================================

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz